SCI Board of directors meeting 17.08.2019

I helgen deltok vi på August møte i SCI.

Økonomien i SCI er god, “$24K favorable to budget.”

Screenshot_20190817-151318_Zoom

Convention vil bli arrangert for siste gang i Reno i 2020. Las Vegas, Nashville og New Orleans vil bli besøkt av SCI i åra som kommer.

Screenshot_20190817-154020_Zoom

SCI engasjerer seg i 1000 vis av saker world wide, og gjør en kjempe jobb i kampen for å sikre våre rettigheter for å gå på jakt.

Screenshot_20190817-154848_Zoom

Har medlemmene noen synspunkter eller ider til hva SCI skal og bør jobbe med, så del idene med oss, så vi får satt de på dagsordenen.

Screenshot_20190817-160209_Zoom

Slutt appellen fra vår meget dyktige CEO

Screenshot_20190817-160226_Zoom

SCIF gjør en kjempejobb på forvaltnings biten, og re presenterer SCI i Sveits under CITES Cop18.

Screenshot_20190817-161142_Zoom

Sables likeså.

Screenshot_20190817-162549_Zoom

Screenshot_20190817-161529_Zoom

Takk til SCI og president Steve Skold, for et godt møte. Med dagens strategiske planer og det engasjementet som utvises blant medlemmene, går SCI en lys fremtid i møte.

Screenshot_20190817-165509_Zoom

Husk og lik og del SCI, SCIF og SCI chapterne sine poster på sosiale medier.

Hilsen Styret i NSCC

 

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.