Blog

RNC News Magazine Nr.2, 2022, 5 årgang

Hunting in South Africa with Marupa Safaris, by Dag Rockström and Carl AJ Engström SCI Foundation Expands Conservation Activity in Europe, by CONSERVATION, SCI FOUNDATION Jul 26, 2022 Europe Commitee current roster, by Dr. Miguel Estade Lederen er i denne utgaven ført i penn av Nils-Ole Stubberud. Jaktrapporter Nyheter og klubb nytt. Vi ønsker dere… Continue reading RNC News Magazine Nr.2, 2022, 5 årgang

Blir Afrika hørt? Hva Europeiske belslutningstakere bør vite om jakt, bevaring og levebrødet til afrikanere bosatt på landsbygda

Når jakt i Afrika diskuteres i Europa, har media en tendens til å fokusere på noen få karismatiske arter, ved å bruke begrepet "troféjakt". Realiteten er at jakt i all hovedsak er sentrert rundt vanlige og tallrike arter, noe som gir store arealer verneverdi, spesielt i områder der annen økonomisk virksomhet er umulig. Jakt produserer… Continue reading Blir Afrika hørt? Hva Europeiske belslutningstakere bør vite om jakt, bevaring og levebrødet til afrikanere bosatt på landsbygda