GPS-prosjektet i Brattefjell-Vindeggen

19. mars 2019 ble fire simler merket i Brattefjell-Vindeggen. Tre med satellittsender og en med GSM-sender (og kamera). Selve merkingen skjedde, som vanlig, med helikopter. I tillegg var det med bakkemannskap for rekognosering og støtte underveis. Gjennom vinteren har de merkede dyrene blitt fulgt opp ukentlig, for å sjekke at de påmonterte halsbåndene ikke volder skade eller ubehag.

ettersyn av merket simle

De merkede dyrenes bevegelser er tilgjengelig for publikum via nettsiden www.dyreposisjoner.no. Der kan man opprette en brukerprofil og lære mer om dyrenes vandringer. Det er lagt inn en forsinkelse på dataene på 14 dager.

Dyrepososjoner

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.