Hvem, hva og hvordan jobber og finansieres en anti tyv jakt enhet i Zimbabwe

Etter avtale med Myles McCallum fra Charlton McCullum Safaris, gjengir vi her hovedpunktene i DAPU (dande anti poching unit) årsberetning for 2018.

dapu

DAPU hadde et godt år i 2018. De hadde en god start, som blei avløst av en roligere andre periode (en det de er vant med) før de fulgte opp med en sterk avslutting på året. De ny trente styrkene gjorde en formidabel bakke innsats i November og Desember. Mange av hendelse vil bli loggført i 2019, da DAPU kun teller domfellelser, ikke datoene for hendelsene.

2018 var et rolig år med henhold på tyv jakt, men uten tvil det verste de kan huske når det kommer til konflikter mellom mennesker og vilt. Mange triste hendelser utspant seg i løpet av året. DAPU er så skånsomme som mulig mot viltet i slike saker, men menneskeliv og eiendommer kommer alltid i første rekke.

DAPU hadde stor utskifting av styrker i 2018, i perioden Mai til Oktober. National parks tillot ikke DADU og bruke utrente styrker. Så “The African Wildlife Foundation” (A.W.F) besluttet og sponse et 30 dagers trenings kurs for alle DAPU’s 22 voktere og 4 ledere. Kurset blei avholdt i perioden 01.10 – 31.10.2018. Kurset var meget godt organisert av National Parks, og blei holdt på Mushandike Wildlife Collage. 01.11 var DAPU tilbake med full styrke, og topp motiverte voktere. Ikke bare sponset A.W.F kurset, men også utstyr til DAPU, som var meget takknemlige for støtten fra A.W.F.

Mannskaps reduksjon skjedde heldigvis i den mest aktive jakt perioden, hvor jegerne som regel sørger for godt oppsyn med viltet. Så DAPU mistet ikke noe særlig momentum i kampen mot tyv jegerne.

Mulighetene for regelmessing trening er noe DAPU vil sette mer fokus på i fremtiden, da den viste seg og øke moral betraktelig blant vokterne.

dapu2

dapu3

Peter Stewart fine art

I 2018, malte den internasjonalt anerkjente kunstneren Peter Stewart “The Warrior” og  “Horn of the Hunter”, som blei solgt til inntekt for DAPU. Peter har nylig gjort ferdig “The Patriot” en gammel en horna “dagga boy” som nå er lagt ut for salg. Donasjoner som dette er avgjørende for anti tyv jakt arbeide i Zimbabwe.

dapu4

Figure 4. “The Patriot”

Tørke perioden, branner, vann og tyv jakt

September til slutten av Desember regnes som tørke tiden i Zimbabwe. Fokuset skifter da fra problem dyr kontroll til brannvakt, og vannforsyning. Snaring ved vannhullene er også et stort problem i denne perioden. Brannene i 2018 var verre en i 2017, men mindre en i 2016. Når det kommer til brannslukking er det noe DAPU ønsker mer fokus på i 2019.

Denne perioden er tradisjonelt den mest hektiske for DAPU av 2 årsaker.

  1. Det er færre jegere i terrenget, så tyv jegerne er mindre bekymra for å støte på jegere.
  2. Landsbyene er ferdige med innhøstingen, bøndene har fri, og letter etter noe å gjøre.

Snaring og tyv jakt generelt

Perioden fra September til slutten av Desember i 2018, var langt fredeligere en i i samme periode i 2014-2017. Antall snarer som blei beslaglagt og antall arresterte kjøttjegere, blei dramatisk redusert.

Vokterne arresterte 3 vortesvin tyv jegere. Tyv jegernes hunder blei avlivet, og de blei dømt til å betale en bot på 100 USD og 30 dager i fengsel som utvides med ytterligere 3 måneder hvis de blir tatt igjen i løpet av de neste 5 årene. Hvilket DAPU var fornøyde med.

dapu5

dapu6

dapu7

Når man ser på trendene, viser de ikke bare en dramatisk nedgang, men stabile kurver med færre topper og bunner en tidligere år. Dette viser at anti tyv jakt arbeide bærer frukter og at den kontinuerlig tilstedeværelsen er nødvendig. DAPUs filosofi er nettopp at en kontinuerlig tilstedeværelse er nøkkelen til suksess. En reduksjon på 90 prosent beslaglagte snarer taler sitt klare språk.

Tyv jakt på elefanter

4 elefanter blei tyv jaktet i 2018. To i Dande øst (Som er første gangen på 9 år for det område), og to skudd som blei hørt i Irira område tidlig i 2018. Hvor det viste seg at ennå 2 elefant var tyv jaktet, når skrottene blei funnet.

dapu8

Problem Dyr

Oppgavene til DAPU innebærer også å bistå med problem dyr kontroll (PAC). Topp sesongen er naturligvis under korn høstingen, men i 2018 blei DAPU tilkalt i flere måneder etter at innhøstinga var over. 2018 blei det verste året for med henblikk på problem dyr kontroll i DAPU’s 9 årige historie.

1.Elefant

I tillegg til at 2 barn blei drept, blei 2 mennesker sent til sykehus på våren, og en eldre mann blei drept i August da han prøve å jage elefantene vekk fra en åker. 4 elefanter blei avlivet i 2018. DAPU’s voktere var opptatt med elefant (PAC) meldinger fra Februar til slutten av Juni i 2018.

dapu9

Wound & musket ball.

2. Løve

Fem løver og ei løvinne blei skutt under problem dyr kontroll i 2018. Trist når en tenker  på de store økonomiske inntektene som gikk tapt, men de hadde flere hundre husdyr på samvittigheten i løpet av 2018. En ung hannløve drepte 66 Sauer i løpet av en natt. Så fort de begynner å ta husdyr er det dessverre ikke noe å få gjort med det.

På den annen side vitner det om en sunn og god løvestamme.

3. Bøffel

Ingen mennesker blei drept av Bøffel i 2018. En problem “dagga boy” blei innrapportert fra landsbyen Irira, og nedlagt av en jeger. En produktiv slutt, landsbyen fikk mat og penger, den unge jegeren, en jakt for livet. Det viste seg at denne oksen hadde mistet 2 fortenner, og korn falt derfor mer i smak en seigt gress. Det var nok bare et tidsspørsmål før denne oksen hadde drept en av landsbybeboerne.

dapu10

4. Krokodille

Et barn blei alvorlig skadet ved Mushumbi Pools, og en mann mistet beinet, mens han vadet mellom noen øyer i Kanyemba. DAPU vet ikke noen menneske liv som gikk tapt i 2018. En Krokodille blei skutt.

dapu11

5. Flodhester

To flodhester blei avlivet i 2018. Flodhestene forsetter å plage hverandre langs Mwantanda river. Så fort en flodhest får smaken for landsbyenes korn blir de et stort problem.

Garnfiske

DAPU bidrar med 200 liter bensin i måneden for å eliminere tyv fiske langs en 50 kilometer strekking langs Zambesi river. På grunn av kraftig regn og oversvømmelser i Februar og Mars, var aktiviteten liten i 2018. Noe garnfiske blei observert, men ikke i nærheten av hva det var før.

Oppsummering av 2018

dapu12

Usanga Usanga refurbishment – Dallas Safari Club Foundation

Et mål for 2018 var og pusse opp “Usanga Usanga parks station” i Dande Safari Area, som var i svært dårlig forfatning og uten innlagt vann. Resultatet var at vokterne fant på alle mulige unnskyldninger for ikke å være der. Siden avstanden til Mushumbi Pools er over 3 timer med bil kostet det alt for mye tid og penger.

dapu13

dapu14

DAPU ønsker også å rette en takk til “flying for wildlife” som patruljerer område på forespørsel. Dette er frivillige piloter med egne fly som hjelper DAPU grattis. Richard Tennant, Hannes Scholtz og Edward Whitfield har brukt mye av sin fritid til å supportere DAPU med sine egne fly.

Tracit som stiller med grattis GPS satelitt tracking av DAPU’s kjøretøy.

Nye partnere er vanskelig og tiltrekke seg i Zimbabwe, men DAPU sitt arbeide tiltrekker seg nå mer og mer oppmerksomhet. Ny samarbeidspartnere kommer til, og neste år håper DAPU på og ha innleddet et samarbeid med A.W.F og Spanske vilt myndigheter.

A.W.F som konsulent og trenings parter. Spanske viltmyndigheter ønsker å sponse et prosjekt som de kaller “the Euro Scout”. Noe som vil gjøre DAPU til en ennå større og sterkere enhet. De ønsker også å merke noen elefant okser, for å se på muligheten for å minske menneske – vilt konfliktene.

DAPU samarbeider også med John and Chrissie Jackson fra Conservation Force. John og Chrissie er stolte jegere og legender i kampen for jakta og villmarka som vi alle elsker.

Inntekter og Utgifter i 2018

dapu15

dapu16

Håper dette ga leserne et lite innblikk i hva en anti tyv jakt enhet i Zimbabwe jobber med.

En stor takk til Carlton McCallum Safaris og Dande Anti Poching Unit for at vi fikk bruke materialet og for anti tyv jakt arbeide de bedriver i Zimbabwe.

Mer informasjon om DAPU finner du her

 

 

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.