RNC Record Book

Da er Rekord boka ferdig og tilgjengelig på medlems område på hjemmesiden.

Rekord kommer av latin recordari som betyr å minnes eller huske, videreført til engelsk record, i betydningen å notere. En rekord omtales gjerne som en bestenotering, i denne sammenhengen er det vel så viktig å minnes og huske som å oppnå en beste notering.

Tanken om en rekord bok for medlemmene har modnet over tid, og med innføringen av trophy of the year blei rekord boka en naturlig videreføring av det arbeide vi har gjort i den forbindelse.

Rekord boka er en komplett liste over medlemmenes oppføringer i SCI Record Book.

Boka blei tilslutt på over 300 tettpakkede sider med oppmålinger, bilder og en beskrivelse av artene som medlemmene har nedlagt. Vi har også lagt ved SCI offical measuring forms og world hunting awards. Så her er det bare å la seg inspirere til nye eventyr.

Vi tar sikte på å utgi boka med 3 års mellom rom, så har du ikke fått oppmålt trofeene dine ennå, er det ikke for seint å få jaktarven din dokumenteret ved neste korssvei.

Jaktarvene til medlemmene i Royal Nordic Chapter er absolutt verdt å notere, minnes og huske!

Da gjenstår det bare å ønske god lesing, og skitt jakt til neste gang!

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.