Godt nytt år fra NSCC

hunter pride

Mange verdier vi tar for gitt har kommet under press i året som har gått, og utfordringene har stått i kø for NSCC og SCI i det som har vært et hektisk år. Ved å være tydelig tilstede i debattene har vi imidlertid oppnådd viktige resultater. Dette inspirerer til forsterket innsats i året som kommer. Behovet for at NSCC taler jakten og naturens sak er større enn noen gang!

Mange skandinavere har nok hørt om NSCC for første gang i 2018. Foreningen har hatt en omfattende utadrettet virksomhet i år – noe som har vært veldig viktig og nødvendig tatt i betraktning utfordringene jegerne står overfor. Vi har aldri hatt flere nyhetsoppslag i media enn i 2018, og dette forteller om en omfattende, tidkrevende men høyst nødvendig innsats for jakten rundt om kring i verden. Vi merker responsen fra  jegerene på et stigende medlemstall. Dette er svært gledelig, og gjør at vi kan være enda sterkere fremover. NSCC og SCI blir i stor grad lagt merke til, og oppfattes som en stadig viktigere organisasjon innenfor jakt, viltforvaltning og naturvernarbeid i både Norden, Europa og resten av Verden.

20180915_164052Fra Høyere til venstre: Jens Kjær Knudsen, Anders Engstrøm, Vivi Højer Jensen, Nils-Ole Stubberud og John Kofoed

Det er også nødvendig at NSCC snakker med høyere stemme, siden jegerne dessverre møtes med en sterkere og sterkere antijakt lobby virksomhet. Forbudene blir også flere, det blei for eksempel tidligere dette året inført forbud mot at unge under 18 år ikke lenget tillates og være med på eller kan drive jakt i Polen. Det forhindrer ikke et høyt antall jegere å dra på jakt for å beskatte bærekaraftig viltbestander, men er et varsko om at verden rundt oss er i endring.  NSCC vil fortsette med å være tydelige overfor både myndigheter og forvaltere på hva som er bærekraftig og akseptabel jakt.

NSCC har et år bak seg der vi kan se tilbake på at arbeidet vårt nytter. Det inspirerer oss til å øke innsatsen ytterligere i 2019. Til dette arbeidet trenger vi din støtte. Ditt medlemskap og engasjement vil være et viktig bidrag for å ta vare på jakten og naturen. Fortell gjerne dine naboer og jegervenner om oss – viltet og jakten trenger alle de venner de kan få.

Hvordan bli medlem

Godt Nyttår!

Styret

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.