RNC News Magazine Nr.1, 2023, 6 årgang

Nile Bushbuck, by Patrik Gunnarsson

Raske duikere, regnskog og varme dager, av John Kofoed

I Hemingways fotspor, av Kai Egset

Convention Highlights, by Nils-Ole Stubberud

Lederen er i denne utgaven ført i penn av Nils-Ole Stubberud.

Jaktrapporter

Nyheter og klubb nytt.

Vi ønsker dere alle god lesing!

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.