RNC News Magazine Nr.4, 2021, 4 årgang

Barbary sheep in Spain, by Nils-Ole Stubberud

470 Nitro Express av Kai Egset

Jakt på hjemmebane! av Vidar Aa Djupvik

Lederen er i denne utgaven ført i penn av Nils-Ole Stubberud.

Jaktrapporter

Nyheter og klubb nytt.

Vi ønsker dere alle god lesing!

Click on the cover to read the magazine.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.