Tonight RNC participated in the online event “Biodiversity, Hunting, Countryside” intergroup

Mange interessante innspill i dagens møte om hvordan vi kan eksistere sammen med de store rovdyra. Så først av alt vil jeg takke FACE for en fint debatt.

MEP Alvaro Amaro, Intergroup president, fra Portugal åpnet møte med en kort video instruksjon da han dessverre blei forhindret fra å delta på kveldens møte. Deretter blei åpningsinnleggene til medlemmene av Intergroup avholdt. Vi fikk her et innblikk i landsbygda og bøndenes problemer og frykt for ulven, rundt om på landsbygda i EU. Fra Finland i Nord til Spania i Sør.

Videre hørte vi om utbredelsen av de forskjellige rovdyrene i Europa av Dr. John Linnell fra NINA.

Før WWF la frem sine sine synspunkter. Deres representant forfektet at jakt var siste utvei, og kun kan benyttes i nødsituasjoner hvor alle andre alternativ er utprøvde.

Tilslutt fikk vi høre av Prof. Henryk Okarma om problemene ved de ulike direktiver og klassifisering av ulv. Ulven har ennå ikke fått forvaltnings status (U1) i den kontinentale sonen av Polen da det hevdes at den fortsatt er under etablering. Den alpine sonen har derimot fått det (FV). Dette gjør det vanskelig å sette av områder til ulv, og forvalte ulv i polen.

Dette ble etterfulgt av en diskusjon om sameksistensen mellom mennesker og de store rovdyra. Flere pekte her på at de som lever med de store rovdyra må få større innflytelse og at deres stemme må høres i diskusjonen. Støtteordninger ved rovdyr tap til bønder, og andre virkemidler som rovdyr gjerder blei også diskutert, samt jakt sin rolle i forvaltningen av rovdyra.

MEP Juan Ignacio Zoido fra Intergroup oppsummerte med at landsbygda og bøndene trenger mer fleksibilitet i virkemidlene og at jakt på store rovdyr vil bli et viktig virkemiddel for å dempe konfliktene i årene som kommer. Rammeverket til EU åpner for en slik løsning, men flere land har sterkere vern av de store rovdyra en det EU praktiserer. Så landene må selv utarbeide planer for en sameksistens mellom de store rovdyra og befolkningen så konfliktene dempes og at landsbygda ikke pålegges urimelig ulemper i samspillet rovdyr – mennesker. Forskjellige populasjoner av rovdyr og geografiske forskjeller, krever forskjellige løsninger.

MEP Juan Ignacio Zoido

Referent: Nils-Ole Stubberud

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.