Norsk Cites-eiersertifikat

last ned (19)

Vi miner om fristen for å søke om Cites eiersertifikat for utvalgte truede arter eller produkter snart utgår. Vi miner også om at alle liste B (II) arter krever Cites innførseltillatelse. ( Må ikke forveksles med Cites eiersertifikat). De fleste arter på liste B (II) krever ikke eiersertifikat, men innførseltillatelse. Innførselstillastelen skal foreligge før eksemplaret ankommer norsk jord.

Mange har opplevd at miljødirektoratet/ tollen beslaglegger liste B (II) arter ved innførsel om dagen. Vi kjører for tiden en klagesak ved advokat Pål S. Jensen vedrørende en tur hvor miljødirektoratet ønsker å beslag legge eksemplaret pga. en formalfeil. Søknaden var ikke levert når eksemplaret ankom norsk jord.

Dette er et strengt regelverk hvor det først og fremst vil være opp til forvaltningens (Miljødirektoratet) skjønn å avgjøre om det skal gis etterfølgende tillatelse eller dispensasjon. Dessverre virker det som om viljen til å utvise dette skjønnet er liten, uten at vi helt forstår beveggrunnen til dette. De virker uforståelig og urimelig strenge, særlig i en overgangsperiode.

Link til Innførselstillastele 

(Søknaden blir tilgjengelig elektronisk ved å logge inn.)

Om norsk Cites-eiersertifikat:

  • Gjelder virveldyr/vertebrater av eksemplarer av liste A-arter
  • Gjelder eksemplarer av utvalgte liste B-arter i forskriftens vedlegg 3 (ulv, kattedyr, bjørner, aper, elefant, dag rovfugler, brokadehane, ugler, landskilpadder og havskilpadder)
  • Eksemplarer som tilhører offentlige samlinger behøver ikke eiersertifikat
  • Eiersertifikat krever at eksemplaret merkes i samsvar med retningslinjer i forskriftens vedlegg 3. Utstoppede eksemplarer, skinn og skaller og andre eksemplarer som kan merkes med plombe/microchip vil få utdelt disse, sammen med eiersertifikatet, av direktoratet. Levende dyr skal merkes hos veterinær
  • Det kreves ikke merking dersom eksemplaret allerede er merket etter fallviltforskriften

Cites-forskriften med vedlegg. Vedlegg 3. Merking beskriver arter som skal merkes.

Du finner også mer informasjon på Miljødirektoratets nettsider om Cites.

Hvor finner du søknadsskjemaet?

CITES – Eiersertifikat

(Søknaden blir tilgjengelig elektronisk ved å logge inn.)

Søknadsfrist

Behandlingstid for søknader om eiersertifikat avhenger av at mottatt informasjon er tilstrekkelig.

For levende liste A-eksemplarers avkom må søknad om eiersertifikat sendes innen fire uker etter nedkomst, og søknaden skal da følges av dokumentasjon om avl.

Trenger du hjelp?

For faglig hjelp eller hjelp til utfylling av søknad: cites@miljodir.no.

Spørsmål om søknadssenteret kan rettes til Miljødirektoratet på e-post esshjelp@miljodir.no eller telefon 951 23 500 (man – fre kl. 10.00 – 14.00).

last ned (20)

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.