NSCC News Magazine Nr.4. 2 Årgang

Thomas Lindy Nissen har fulgt Jens Kjær Knudsen på jakt etter Ronda Ibex for å fullføre sin Spanske Ibex Slam. Hvilket kanskje ikke hadde vært mulig uten en diktatorisk forvaltningsplan.

Mats Bergholm tar oss med på en meget spennende jakt etter bøffel i Zimbabwe.

John Kofoed forteller om sin erfaring med natt jakt etter predatorer i denne utgaven av Magazinet.

Kai Egset tester Norma Bondstrike  og Vipperflex Journey, skytestokk.

João Corceiro har vært i Mosambik etter små antilopper. Under mottoet mål jakta ikke horna.

Lederen er i denne utgaven ført i penn av Nils-Ole Stubberud.

Samt nyheter og klubb nytt.

Vi ønsker dere alle god lesing!

NORDIC SAFARI CLUB CHAPTER NEWSLETTER 3rd QUARTER 2019 (24)

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.