NSCC News Magazine Nr.3. 2 Årgang

Anders Mossing oppdaterer oss på villrein prosjektet.

Pedro Ampuero tar oss med på elgjakt i Yukon, med pil og bue.

John Kofoed fikk tid til en par dagers jakt i forbindelse med årets “convention” i Reno.

Nils-Ole Stubberud har vært på ferie i et jegerparadis.

Kai Egset tar for seg 9,3×74 Brenneke, en tysk tungvekter.

Thomas Lindy Nissen deler sine erfaringer, fra New Zeeland. Hvor de har besøkt et New Zeelandsk game estate på jakt etter Arapawa ram.

Erich Muller Duiker hunt in the rainforest of Liberia.

Lederen er i denne utgaven ført i penn av Nils-Ole Stubberud

Samt nyheter og klubb nytt.

Vi ønsker dere alle god lesing!

NORDIC SAFARI CLUB CHAPTER NEWSLETTER 3rd QUARTER 2019

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.