Vietnamesiske nettverk står bak illegal handel med truede arter i et urovekkende omfang.

Vietnam har raskt blitt et globalt knutepunkt for ulovlig handel med truede arter. Til tross for den voksende krisen har landets regjering unnlatt å reagere på en hensiktsmessig måte.

Fra 17-28 august avholdes det 18. møte i CITES  (CoP18). Konvensjonen om internasjonal handel med truede arter i Genève, i Sveits. Før møtet har environmental investigation agency gitt ut rapporten Running Out of Time for å lede oppmerksomhet mot Vietnam.

running out of time

I de senere år har Vietnam hatt en raske vekst av organiserte nettverk som driver ulovlig handel med truede dyrearter globalt. Reaksjonene fra Vietnams regjering har så langt vært utilstrekkelig,  i forhold til de kriminelle nettverkene. Truede arter over hele verden er under kontinuerlig press for å opprettholde etterspørselen i Asia. I mellom 2006-15, ble elefant bestanden redusert med et sted mellom 93.000-111.000 elefanter i Afrika, den verste nedgangen på 25 år. Mer enn 9.200 neshorn har blitt drept i Afrika siden 2006,  og færre en 4.000 ville tigere finnes i dag  i Asia, men tyv jakten forsetter. Pangolinen, er også under sterkt press, den kan bli utslettet innen 10 år, hvis dagens nivåer av storskala pangolin-handel fortsetter.

Handling fra Vietnamesiske myndigheter må til for å forstyrre og stoppe handelen de kriminelle nettverkene bedriver med truede dyrearter. Basert på offentlig tilgjengelige statistikk er kriminelle  Vietnamesiske nettverk innblandet i over 600 beslag knyttet til ulovlig handel – dette inkluderer minst 105,72 tonn elfenben, tilsvarende 15.779 døde elefanter. 1,69 tonn neshorn som vurderes å stamme fra opptil 610 neshorn. Skinn, bein og andre produkter kommer fra minst 228 tigere, og  produkter fra 65.510 pangoliner er beslaglagt.

Beslagene alene har ikke hatt noen særlig avskrekkende effekt på de kriminelle nettverkene i Vietnam, store forsendelser av elfenben og pangolinskall fra Nigeria, og andre land fortsetter å komme inn i landet, og store mengder tigerprodukter er tilgjengelig for salg.

I tillegg til å være et destinasjons marked for vietnamesiske statsborgere som kjøper og bruker produkter som elfenben, pulverisert neshorn, tiger ben ‘lim’ og pangolin kjøtt, tjener Vietnam også som en viktig transitt hub for ulovlig handel med truede dyrearter til Kina.Eight-tonnes-of-pangolin-scales-seized-in-Haiphong-Vietnam-May-2019-300x158

Selv om Vietnams regjering har gjort noen fremskritt i bekjempelse av miljøkriminalitet, inkludert endring av straffeloven, for å øke straffen for organisert handel med truede arter. Er det store bekymringer knyttet til tilstrekkelig gjennomføring av disse tiltakene. For eksempel har det vært begrenset anvendelse av den nye straffeloven mot de som er involvert i de hundrevis av beslag som er nevnt ovenfor. Selv enkel etterforskning, gjennomføres ikke i forbindelse med beslagene –  for eksempel har ikke Vietnamesiske myndigheter klart og utføre DNA analyser for flertallet av sine store elfenben beslag (500 kg eller mer regnes som et stort beslag). Til nå har 39 store elfenben beslag på totalt 66 tonn (anslått å stamme fra 9 850 døde elefanter) funnet sted i landet.

Nylige EIA-undersøkelser i Afrika og Asia avslørte at vietnamesiske organiserte kriminelle nettverk, med identifiserte personer og selskaper involvert i handelen med truede arter som elfenben, neshorn og pangolin, ennå ikke har ført til noen anmeldelser.

Running Out of Time har gitt en rekke anbefalinger til den  Vietnamesiske regjeringen, inkludert:

  • Gjennomføre en større og lengre etterforskning av store beslag for å forstyrre de involverte kriminelle nettverkene.
  • Forbedre metoder for å gjenkjenne og gjennomføre anti-korrupsjon tiltak ved innførsel og utførsel havnene.
  • Bruk av økonomiske revisjoner og andre spesialiserte teknikker for å påtale brudd knyttet til handelen med truede arter, som bedrageri, korrupsjon, bestikkelse og skatteunndragelse.

Vietnam-MAP__INFOGRAPHIC

Source: EIA, environmental investigation agency 15 July 2019

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.