Referat af Generalforsamling lørdag d.26.4.2019 kl.14 Lillestrøm Varemesse Norge

SCI Nordic

Deltagere ialt:

-12

Deltagere fra bestyrelsen:

-Nils-Ole Stubberud, Per Kauffmann, John Kofoed, Vivi Højer Jensen, Frans Juhlin.

Fraværende:

-Jens Kjær Knudsen.

Godkendelse af dagsorden og indkaldelse:

-Godkendt.

Formandens beretning:

-Deltog i convension i Reno og i formandsmødet i Madrid.

-Auktionerne går godt.

-SCI Europa er i støbeskeen. Overvejelser om at ansætte en sekretær for disse lande i den påtænkte nye organisation.

-Kommentar fra et medlem: Pengene fra donationerne kunne gå til det europæiske SCI, for at støtte europæiske projekter. Medlemmerne og eventuelle nye medlemmer vil lettere kunne forholde sig til, at pengene går til mere lokale projekter.

-Vi har i det nordiske chapter besluttet at støtte SCI i dette år med 7000$, og ikke kun 5000$ som tidligere.

-NSCC har et godt samarbejde med FACE.

-Der kommer mange gode artikler ind til vores webmagasin.

-Vi har behov for at få et møde i stand med NSK omkring den fremtidige samarbejdesaftale.

-Der er visse udfordringer i at få etableret betaling for medlemsskab af NSCC.

Regnskab: 

-Vivi gennemgik regnskabet for 2018.

-Regnskabet blev godkendt.

Fremtiden:

-Vi skal arbejde mere med at skaffe flere nye medlemmer og annoncører.

-Blue bags og at der bliver doneret kød til de værdigt trængende giver os positiv reklame.

-Overvejelser om at give medlemmerne besked om, at der er nyheder på vej ifht. magasinet.

-Mange følger os på facebook, hvilket er positivt. En del af følgerne er dog ikke medlemmer. De kunne dog være potentielle nye medlemmer af chapteret.

Valg til bestyrelse:

Valgt til bestyrelsen:

Nils-Ole Stubberud, Jens Kjær Knudsen, Frans Juhlin, John Kofoed, Vivi Højer Jensen.

Suppleanter:

Per Kauffmann, Kai Idar Egset og Tom Søborg.

Indkomne forslag:

-Ingen

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.