Referat fra NSCC´s ekstraordinære generalforsamling

Referat fra NSCC´s ekstraordinære generalforsamling

Sted: Forsnäs Flen Sverige. D. 15.09.2018 kl. 14.

Baggrund for indkaldelse til den ekstraordinære generalforsamling: SCI forlanger, at NSCC er uafhængig, dermed også uafhængig af NSK, som vi blev oprettet under i 2013.

De nye vedtægtsforslag er gennemgået af SCI og godkendt derfra inden fremlæggelse på den ekstraordinære generalforsamling. De nye vedtægter presenteres i sin helhet i Nordic Safari Club Chapter News Magazine som publiseres denne uken.

Ordstyrer: Anders Engström SCI Northern Representative #41 Northern Europe.

Anders Engström erklærede den ekstraordinære generalforsamling for lovligt indkaldt. Engström gennemgik dagsordenen og efterfølgende blev de nye vedtægtsforslag gennemgået punkt for punkt. Engström bidrog med synspunkter og kommentarer til vedtægtsændringerne. Navnet SCI Nordic Safari Club Chapter bibeholdes. Den tidligere SCI Agreement udfyldt i 2013, da NSCC blev oprettet under NSK gælder fortsat og der skal ikke udfærdiges en ny Agreement. Der blev pointeret, at det er vigtigt, at vi er en non-profit organisation. Medlemskab af NSCC kræver medlemskab af SCI.

NSCC bliver af SCI betragtet som et dansk Chapter.

Der var ingen kommentarer fra de fremmødte til de nye vedtægtsændringer. De nye vedtægter blev enstemmigt vedtaget.

Referat: Vivi Højer Jensen

20180915_164052

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.